Feral (CZ 2018)

Charlie Soukup je undergroundový písničkář a signatář Charty 77. Na začátku 80. let emigroval. Posledních několik desítek let žije osaměle v australské divočině jako poustevník a buddhista. Dokumentarista Jiří Holba ho vyhledal na rozsáhlém pozemku v buši, kde si Soukup buduje tajné přístřešky a žije stranou civilizace. Celý snímek natočil sám přímo na místě a zachytil v něm spontánní rozhovory a situace, ve kterých nechává naplno působit Soukupovo svérázné charisma. Série monologů vyznívá jako svým způsobem strhující proud řeči na hraně blouznivosti a pronikavých životních postřehů.(MFDF Ji.hlava)

The legendary Czech underground songwriter Charlie Soukup, imprisoned during communism and forced into exile for his political dissent, has made his home wandering in the Australian bush. Even here, because of his unique way of life and
nonconformity, he is pushed down into the depths of the bush, where he builds
secret camps - asylums between which he treks on the timeworn paths of the
local wild cows. Documentarist Jiří Holba have found and shot a movie entirely himself in a jungle where Charlie was living as a hermit. Director captured unique spontaneous interviews and situations with full poet´s charisma on the edge of a spoken river of lunacy and truely experienced wisdom.

CZ, 2018, 72 min

Documentary
Director: Jiří Holba
DP: Jiří Holba
Featuring: Karel "Charlie" Soukup
Producers: Jiří Holba, Adéla Wernerová
Edited: Jiří Holba
Sound: Martin Večeřa

web   CSFD