Ivan M.Havel (CZ)

Narodil se o dva roky později než jeho bratr Václav, 11. října 1938. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, v letech 1969-71 studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley vědu o počítačích. V roce 1979 musel opustit zaměstnání v Akademii věd, do roku 1989 pracoval jako programátor v družstvu invalidů Meta. Po listopadu 1989 se stal docentem biofyziky a spoluzakládal Centrum pro teoretická studia (společné pracoviště UK a AV), jehož byl do roku 2008 ředitelem. Od roku 1990 je šéfredaktorem časopisu Vesmír, jeho úvodníky vyšly ve třech knižních svazcích. Jeho knižní prvotinou je novela fikce Arsemid (1957), se Zdeňkem Neubauerem nebo Michalem Ajvazem napsal několik knih dialogů. Je autorem či spoluautorem publikací o umělé inteligenci a filozofii vědy. S první manželkou Květou má syny Vojtěcha a Prokopa, jeho druhou ženou je Dáša Havlová rozená Ilkovičová. Jeho rodině byly v restitucích vráceny Palác Lucerna (stará se o něj jeho žena Dáša) a Barrandovské terasy (připadly manželce jeho bratra Dagmar, která je prodala). Bydlí na Rašínově nábřeží v domě, který nechal začátkem 20. století postavit jeho dědeček Vácslav Havel. Read more at https://reportermagazin.cz/a/wHkGS/ivan-havel-veteran-prazske-kavarny#aIY4cIH4A1VQJayg.99