Historie CEN ...

Ceny samozvanců (1999-2001)

V roce 1999 se básník a filmový kritik Andrej Stankovič rozhodl udílet společně se svými příznivci udílet výroční CENU SAMOZVANCŮ "mimořádnému, leč konformní a zvulgarizovanou filmovou kritikou přehlíženému tvůrčímu počinu v oblasti české kinematografie"

Andrej Stankovič byl k vývoji polistopadové situace v oblasti kultury a především audiovize velmi kritický. Svůj kritický postoj na audiovizuální tvorbu i kritickou reflexi opíral i o velmi praktickou a cennou zkušenost v době svého působení ve Státním fondu ČR na podporu a rozvoj české kinematografie - od roku 1993 ve funkci předsedy Rady SFK, později i jako jeho řádný člen. Předtím se významně podílel i na grantové politice MKČR a současně velmi kriticky hodnotil českou kinematografii. Tento kritický postoj pak byl důvodem i vzniku CENY SAMOZVANCŮ v roce 1999.

Laureáti (1999 - 2001)

1999

JMÉNO KÓDU: RUBÍN (ČR 1996, režie: Jan Němec)

2000

2001
2001

2001

Ceny Andreje Stankoviče (2003 - 2019)

navazují na tradici Cen samozvanců, udělovaných po tři roky básníkem a kritikem Andrejem Stankovičem mimořádnému tvůrčímu počinu v oblasti kinematografie. Cenu po smrti Andreje Stankoviče od roku 2003 uděluje skupina stoupenců jeho kritických intencí - Samozvanci. Akce se koná ve spolupráci s kinem PONREPO a Národní filmovým archívem 

Laureáti (od roku 2003 ...)

2003

2006

JAN KŘÍŽEK, SOCHY A VČELY (ČR 2004, Martin Řezníček)

2009

2012

2014

  • GOTTLAND  (ČR 2013, Lukáš Kokeš, Petr Hátle, Viera Čákanyová, Rozálie Kohoutová a Klára Tasovská)
  • RODINNÉ ZÁLEŽITOSTI     (ČR 2013, Jakub Wagner)

2017

2004

KRISTÝNA VLACHOVÁ (dílo / life achievement)

2007

2010

2013

2015

2018

2005

VÁCLAV MERGL (dílo / life achievement)

2008

2011

2014

2016