Soňa Králová (CZ)

hispanistka, redaktorka, překladatelka, po r. 1989 spolupracovnice Denisy Kera a revue Prostor, po gymnáziu absolvovaném v roce 1968 emigrovala do Británie, kde studovala (MA) literaturu, španělštinu, ruštinu, angličtinu, filosofii, dějiny umění, lingvistiku a psychologii na Univers ity of Edingburgh a posléze umění v Royal Society of Arts, London a na univerzitě ve španělské Salamance. Provdaná za mexického spisovatele žila od r. 1974 v Mexiku - v Mexico City a poté na Poloostrově Yucatán, kde dokonale poznala kulturní scénu, z níž čerpá i v současné praxi v ČR.