Magie festivalových míst ...

Pro festival a jeho podstatu je velmi významné i místo konání. Dnešní doba ve své podivnosti potvrzuje, jak je důležité umístění akcí. Podstatou našeho festivalu nejsou jen projekce soutěžních audiovizuálních děl, ale také doprovodné prezentace, diskuse a besedy se zahraničními tvůrci a bohemisty. Proto bude festival probíhat ve fantastických prostorách Paláce Lucerna. V plánu jsou ale i další propagace festivalu a oceněných filmů v rámci oficiálních festivalových ozvěn ve vybraných českých a slovenských městech v obdobných progresivních a kreativních kulturních centrech (galerie, knihkupectví, rockové kluby, ...). Kolekci filmů nabídneme i českým centrům.  

PALÁC LUCERNA PRAHA

Důležité kulturní a společenské centrum hlavního města s historií nesčetných koncertů, plesů, setkání, konferencí, přehlídek či sportovních akcí ( během doby tzv. první republiky např. i boxerských). Vedle svého centrálního mramorového sálu má budova množství sálů, kin, také bar a kavárnu, kde všude vystupovala plejáda významných umělců.  

GALERIE PALÁCE LUCERNA 

Dnes již tradiční prostor pro výstavy a setkávání umělců poskytne hlavní sál festivalu na projekce, besedy a na  udílení cen soutěže se speciálním koncertem v závěru.

PRIVATNÍ KLUB KONÍČEK

Klub je jedním ze sálů Restaurace Lucerna. Má svůj vlastní bar, krb a prostředí je vybaveno nábytkem a obrazovými pamětihodnostmi upomínající na pro Lurenu zakladetelskou rodinu Havlovu.

STŘECHA 

LUCERNY

Část festivalu - jeho zahájení proběhne na kouzelném místě střechy Lucerny. Její provozovatel kulturní animátor Ondřej Kobza navazuje na dobu salónů, "bytových divadel a univerzit" známých z disidentské éry uprostřed totality v Československu během normalizace.  

ČESKÁ MĚSTA

Věříme ve spolupráci s hlavními centry české kultury jakými jsou města - Brno, Ostrava, Olomouc, Pilzner, České Budějovice, Pardubice a Hradec Králové, Zlín a další profesně spřízněná centra filmu Jihlava či Uherské Hradiště, tj. všude, kde je scéna filmových klubů nekomerční a živá.

SLOVENSKÁ MĚSTA

Prostřednictvím slovenských kolegů a partnerů kontaktujeme slovenské kulturní instituce.

ZAHRANIČÍ

Plánujeme spolupracovat s Českými centry.