SHKID (E 2019-2020)

"SHKID" je pocta dětem z terezínského ghetta. Dokument vznikl se záměrem, aby se hrdinství a solidarita těchto dětí staly příkladem pro budoucí generace. Terezínskou vojenskou pevnost s kapacitou asi 6000 osob použili nacisté od roku 1941 jako židovský internační tábor, v němž bylo průběžně shromážděno až 70 000 lidí. Terezín byla přestupní stanice, z níž vedla jediná cesta - do táborů smrti. Nacisté zde soustředili veškerou židovskou kulturní a uměleckou elitu nejen z Protektorátu Čechy a Morava, ale i z Německa, Rakouska, Nizozemska, Dánska, později i ze Slovenska a Maďarska. Navenek se mělo ghetto jevit jako "židovské sídliště", které si Židé řídí sami. Ten to fakt používali nacisté jako základ propagandistické kampaně vůči světu. Uprostřed hrozné situace přelidněnosti, hladomoru, nemocí a vědomého čekání na odsun končící smrtí žily i děti. Ty si zde vytvořily tajnou republiku odporu a solidarity, v níž fungoval i tajný časopis. A právě texty a kresby z tohoto časopisu se staly základem pro pozoruhodný filmový projekt - animovaný dokument.
........

" SHKID je projekt, který vznikl náhodně, projekt, který si mne našel. Řetěz událostí způsobil, že se ke mně dostal příběh tak krásný a hrdinský, jako i neznámý (kromě snad v České republice). I když byla dosud vždy mým vyjadřovacím prostředkem loutka, neboť jsem byl ovlivněn východoevropskými tvůrci jako Janem Švankmajerem či nezaslouženě opomíjeným Miroslavem Štěpánkem, SHKID bude mým prvním vstupem do kombinace stylů, kde je nejvíce zastoupena kreslená, příp. plošková animace 2D. Silný dojem, kterým na mne zapůsobily kresby terezínských dětí, mne motivuje, abych se pokusil zprostředkovat jejich příběh a prožitky za využití jejich vlastních prostředků a vlivů, avšak zároveň položit důraz na jejich hrdinské chování tváří v tvář tak hroznému osudu, který je potkal... "  Fernando Cortizo


After more than two years of research, there is a documentary report that director Fernando Cortizo is starting with the animation of his new feature film: SHKid. It comes up with the incrible story of two children of Terezín with a set of a World War II Nazi concentration camp. Director´s previous film O Apostle received multitude of international recognitions and awards.

animated documentary

Spain, Mexico 2020
Director: Fernando Cortízo

Executive producer :  Arón Margolis web 

TRAILER: