Benjamin Slavík (CZ)

Absolvent filmových studií na FF UK. Nyní na stejné fakultě studuje estetiku. Ve své výzkumné práci se zaměřuje na přesahy mezi současnou filosofií, literaturou, výtvarným uměním a filmem. Specializuje se na francouzskou jazykovou oblast. Texty o filmu publikoval v minulosti časopise Živel. Aktuálně přispívá do Film a doby, A2, nebo Deníku N.Benjamin Slavík