výstava ...

Heinrich Böll (1917-1985) je jeden z nejdůležitějších neměckých spisovatelů 20. století. Jeho romány, povídky, eseje, dopisy a  rozhovory podávají svědectví o společenském a politickém životě v Německu během více jak 50-ti let s jeho válkou, poválečnou obnovou, s rozvíjením nové státnosti na základě liberální demokracie až po dnešek. Mezinárodní ohlas na dílo Heinricha Bölla vyplýval zejména jeho nezkorumpovatelného zájmu o svobodu a naplňování lidských práv.

Výstavu nazvanou "Einmischung erwünscht!" / "Vměšovat se je žádoucí!" přislíbila Heinrich Böll Stiftung.